НАГОН

1. Vaxt qazanma, qabağa düşmə, qənaət etmə (vaxta); 3. Geydirmə, taxma; 4. Artırma, qaldırma; 5. Çəkmə, destillə etmə
НАГОЙ
НАГОТОВЕ

Значение слова в других словарях