НАЖИМ

1. Basma; 2. Basma; 3. Məc. Təsir etmə, təzyiq etmə, qısqı gəlmə, sıxışdırma; 4. Təzyiq, güc, zor; 5. Tex. Qısqac
НАЕМ
НАЗАД

Значение слова в других словарях