ЩЕЛЬ

1. çatdaq, çat, yarıq; 2. xəndək, səngər
ЩЕЛОЧЬ
ЩЕМИТЬ

Значение слова в других словарях