АБЗАЦ

м abzas (1. sətirbaşı; 2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi).

АБЕРРАЦИЯ
АБИССАЛЬНЫЙ

Значение слова в других словарях