QUAIL

quail1

n 1. zool. bildirçin; 2. boz kəklik; 3. amer. d.d. tələbə (qız); 4. qanmış qız

quail2

v qorxmaq, qorxaqlıq göstərmək, çəkinmək, acizliyini boynuna almaq; titrəmək, əsmək; to ~ in the face of danger təhlükə qarşısında qorxaqlıq göstərmək

QUAI DORSAY
QUAIL-PIPE