QUADRANGLE

n 1. dördbucaq; 2. dördbucaqlı həyət; 3. çargül bina / tikili

QUACKERY
QUADRANGULAR