QUADRATIC

adj 1. dördbucaqlı, çargül; 2. riyaz. kvadrat; ~ equation kvadrat tənlik (x2+2x-8=0)

QUADRATE
QUADRILATERAL