QUAKE

quake1

n 1. titrəmə, əsmə, titrəyiş, lərzə; 2. d.d. zəlzələ

quake2

v titrəmək, əsmək, yırğalanmaq, silkələnmək, yellənmək; to make smb.’s heart ~ bir kəsi vahiməyə / qorxuya salmaq, bir kəsin ürəyini içinə salmaq, qorxutmaq

QUAINT
QUAKY