ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ

сущ. от глаг. elektrikləşdirilmək , электрификация. Dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi электрификация железной дороги, kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi электрификация сельского хозяйства, ölkənin elektrikləşdirilməsi электрификация страны
ELEKTRİKLƏNMƏK
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях