EQUITY

n 1. insaf, ədalət; haqq; qərəzsizlik, bitərəflik; 2. ədalət hüququ; ~ of redemption əmlakı girovdan çıxartma hüququ; 3. pl ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş hüquq; 4. iqt. adi aksiya / səhm, dividend qəti müəyyən edilməmiş aksiya

EQUITABLENESS
EQUIVALENCE