FAIRLY

adv 1. namusla, şərəflə, vicdanla; düz, doğru; ədalətlə, düzgün, qanuna uyğun olaraq; qərəzsiz olaraq, üzgörmədən, insafla, bitərəfanə; to win / to gain smth. ~ bir şeyi vicdanla / ədalətlə almaq / əldə etmək; 2. xeyli, olduqca, çox, dedikcə; ~ good olduqca yaxşı

FAIR-TRADE
FAIRY