İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏ

сущ. от глаг. ictimailəşdirilmək , обобществление. İstehsal vasitələrinin ictimailəşdirilməsi обобществление средств производства
İCTİMAİ-SİYASİ
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях