SAATLIQ

прил.

1. часовой (рассчитанный на час, получаемый за час). эл.-тех. Saatlıq yük часовая нагрузка, saatlıq güc часовая мощность, saatlıq məsarif часовой расход, гидро геол. saatlıq verim часовая отдача

2. в сочет. с числительными: bir saatlıq işim qalıb у меня осталось работы на час, beş saatlığa gedirəm ухожу на пять часов
◊ bir-iki saatlıq на часок-другой

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

SAATLIQ saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan