Слово QUAKE в англо-азербайджанском словаре.

quake1

n
1. titrəmə, əsmə, titrəyiş, lərzə; 2. d.d. zəlzələ

quake2

v titrəmək, əsmək, yırğalanmaq, silkələnmək, yellənmək; to make smb.’s heart ~ bir kəsi vahiməyə / qorxuya salmaq, bir kəsin ürəyini içinə salmaq, qorxutmaq

← QUAİNT

adj qəribə, qəşəng; qeyri-adi, müəmmalı; təmtəraqlı, orijinal, qədim; ~ way of speaking qəribə danışıq tərzi

QUAKY →

adj 1. laxlayan, tərpənən, möhkəm olmayan; 2.