УБАВИТЬ

1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidli, çox

УБЕДИТЬ

1.inandırmaq, sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək

УБЕЖИЩЕ

1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah

УБИЙСТВО

öldürmə, öldürülmə, qətl

УБИЙЦА

qatil, öldürən

УБИТЬ

1.öldürmək, 2. boş yerə sərf etmək; 3. əzmək; 4.vurmaq

УБЛАЖИТЬ

könlünü almaq, nazlamaq, əzizləmək, ərköyünləşmiş

УБОЖЕСТВО

1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik

УБОР

1. geyim, pal – paltar, üst – baş, 2. zinət, bəzək, libas

УБОРКА

1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə

УБРАТЬ

1. götürmək; 2. toplamaq, yığmaq, yığışdırmaq; 3. səliqəyə salmaq, qaydaya salmaq, yığışdırmaq, bəzəmək, geymək, geyinmək; 4. yerlə#

УВАЖЕНИЕ

hörmət, ehtiram

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil

УВАЖИТЬ

1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək

УВЕКОВЕЧИТЬ

əbədiləşdirmək

УВЕЛИЧИТЬ

1. artırmaq, çoxaltmaq; 2. böyütmək, genişlətmək; 3.gücləndirmək

УВЕНЧАТЬ

1. tac qoymaq, çələng qoymaq; 2. məc. mükafatlandırmaq, təltif etmək; 3. (müvəffəqiyyətlə) başa çatdırmaq, qurtarmaq, nəticələnmək, tamamlanmaq

УВЕРЕНИЕ

inam, inandırma

УВЕРЕННОСТЬ

1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm