АН

союз и част. 1. amma, ancaq, doğrudan da, görünür; 2. yox, hər halda.

АНАБАПТИЗМ

м мн. нет tar. anabaptizm (dini reformasiya cərəyanlarından biri).

АНАБАПТИСТ

м anabaptist, anabaptizm tərəfdarı (bax анабаптизм).

АНАБАПТИСТКА

ж anabaptist qadın (qız); anabaptizm tərəfdarı olan qadın (qız).

АНАБАПТИСТСКИЙ

анабантизм və анабаптист söz. sif.

АНАБИОЗ

м мн. нет biol.
подробнее

АНАГРАММА

ж ədəb. anaqram (bir kəlmənin hərfləri ilə başqa söz düzəltmə; məs.: fil - lif, şad - daş və s.).

АНАКОНДА

ж anakonda (boa fəsiləsindən ən iri ilan).

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ

прил. : анакреонтическая поэзия ədəb. anakreontik poeziya (eyş-işrəti tərənnüm edən şerlər).

АНАЛИЗ

м analiz, təhlil: химический анализ kimyəvi analiz; грамматический анализ qrammatik təhlil.

АНАЛИЗАТОР

м analizator (1. fiz. polyarizə edilmiş işığı tapmaq və öyrənmək üçün optik cihaz; 2. fiziol.
подробнее

АНАЛИЗИРОВАНИЕ

ср təhlil etmə, təhlil.

АНАЛИЗИРОВАТЬ

сов. и несов. təhlil etmək.

АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ

сов. и несов. təhlil edilmək.

АНАЛИТИК

м analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis).

АНАЛИТИКА

ж riyaz. analitika, analitik həndəsə.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

1. анализ söz. sif.; təhlili; аналитический метод analiz metodu, təhlil metodu; 2. аналитика söz.
подробнее

АНАЛОГ

м bənzər, oxşar.

АНАЛОГИЧЕСКИЙ

аналогия söz. sif.; analoji, analogiyaya əsaslanan.

АНАЛОГИЧНОСТЬ

ж мн. нет oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq.