АТЬТЕРНАЦИЯ

ж dilç.
подробнее

АТАВИЗМ

м мн. нет biol. atavizm (nəsildə qədim babalarına məxsus əlamətlərin görünməsi).

АТАВИСТИЧЕСКИЙ

атавизм söz. sif.; атавистический признак atavizm əlaməti.

АТАКА

ж həmlə, hücum.

АТАКОВАННЫЙ

прич. həmlə edilmiş, hücuma məruz qalmış.

АТАКОВАТЬ

сов. и несов. həmlə etmək, hücum etmək.

АТАКОВАТЬСЯ

сов. и несов. həmlə olunmaq, hücuma məruz qalmaq, həmləyə məruz qalmaq.

АТАКОВЫВАТЬ

несов. bax атаковать.

АТАКОВЫВАТЬСЯ

bax атаковаться.

АТАКСИЯ

ж tib. ataksiya (əzələlərin hərəkətləri arasındakı ahəngin pozulması, hərəkət ahəngsizliyi).

АТАКУЮЩИЙ

1. прич. hücum edən, həmlə edən, hücumçu 2. прил. hücum -u[-ü].

АТАМАН

м ataman (1. kazaklarda müxtəlif hərbi və inzibati vəzifələrin adı; 2. dəstəbaşı, quldurbaşı; 3.
подробнее

АТАМАНИТЬ

несов. dan. atamanlıq etmək, başçılıq etmək.

АТАМАНСКИЙ

атаман söz. sif.

АТАМАНСТВО

ср мн. нет atamanlıq.

АТАМАНСТВОВАТЬ

несов. atamanlıq etmək, başçılıq etmək.

АТАМАНЩИНА

ж мн. нет atamanşina, atamançılıq.

АТЕИЗМ

м мн. нет ateizm, allahsızlıq.

АТЕИСТ

м ateist, allahsız.

АТЕИСТИЧЕСКИ

нареч. ateistcesinə.