Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Л» – 1732

ЛАБАЗ

м 1. köhn. allaf dükanı; 2. məh. talvar.

ЛАБАЗНИК

м köhn. allaf.

ЛАБАЗНЫЙ

köhn. лабаз söz. sif.

ЛАБИАЛИЗАЦИЯ

ж мн. нет dilç. dodaqlanma.

ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ

прич. dilç. dodaqlanan; лабиализованный звук dodaqlanan səs.

ЛАБИАЛИЗОВАТЬ

сов. и несов. dilç. dodaqlandırmaq.

ЛАБИАЛИЗОВАТЬСЯ

сов. и несов. dilç. dodaqlanmaq.

ЛАБИАЛЬНЫЙ

прил. лабиальные звуки dilç. dodaq səsləri.

ЛАБИЛЬНЫЙ

прил. qeyri-sabit, möhkəm olmayan, qərarsız.

ЛАБИРИНТ

м labirint (1.
подробнее

ЛАБИРИНТИТ

м мн. нет tib. labirintit (qulaq labirintinin iltihabı).

ЛАБОРАНТ

м laborant (laboratoriya işçisi).

ЛАБОРАНТКА

ж laborant qadın (qız).

ЛАБОРАНТСКИЙ

лаборант söz. sif.; лаборантская должность laborant vəzifəsi.

ЛАБОРАТОРИЯ

ж laboratoriya (texniki və elmi-tədqiqat təcrübələri aparmaq üçün xüsusi otaq və ya bina).

ЛАБОРАТОРНЫЙ

лаборатория söz. sif.; лабораторное исследование laboratoriya tədqiqatı.

ЛАБРАДОР

м miner. labrador (göyə və yaşıla çalar tünd-boz rəngli mineral).

ЛАБРАДОРИТ

м miner. labradorit (labradora oxşayan kristallik dənəvər süxur).

ЛАБРАДОРОВЫЙ

прил. labrador -i[-ı]; labradordan qayrılmış.

ЛАВА

ЛАВА I ж 1. lava (vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye); 2. məc. sürətli axın.
подробнее