Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Ц» – 487

ЦАНГА

ж tex. sanqa (qısqac).

ЦАП

межд. в знач. сказ. dan. birdən yapışdı.

ЦАПАТЬ

несов. dan. 1. qapmaq, qamarlamaq; цапать из рук əldən qapmaq, 2.
подробнее

ЦАПАТЬСЯ

несов. dan. 1. cırmaqlamaq; 2. məc. dalaşmaq, söyüşmək, tutaşmaq, cırmaqlaşmaq.

ЦАПИНА

ж dan. bax царапина.

ЦАПКА

ж k. t. toxa, kətmən.

ЦАПКИЙ

прил. dan. bərk yapışan, bərk tutan, əl çəkməyən.

ЦАПКОВАНИЕ

ср мн. нет 1. k. t. toxalama, kətmənləmə, toxalanma; 2. tex. qəlibləmə, qəliblənmə.

ЦАПКОВАННЫЙ

прич. 1. k. t. toxalanmış, kətmənlənmiş; 2. tex. qəliblənmiş.

ЦАПКОВАТЬ

несов. 1. k. t. toxalamaq, kətmənləmək; 2. tex. qəlibləmək.

ЦАПКОСТЬ

ж мн. нет bərk yapışma, bərk tutma, bərk ilişmə.

ЦАПЛЯ

ж zool. vağ (quş).

ЦАПНУТЬ

однокр. dan. bax цапать.

ЦАПОНЛАК

м saponlak (şəffaf lak).

ЦАПУН

м dan. 1. cırmaqlayan, cırmaq atan; 2. qapağan, bərk tutan, ilişən, yapışan.

ЦАПУНЬЯ

ж dan. bax цапун.

ЦАПФА

ж sapfa (1. tex. oxun və yaxud valın yataqda hərlənən hissəsi; 2.
подробнее

ЦАП-ЦАРАП

в знач. сказ. qapdı, qamarladı, yapışdı, çənginə keçirtdi.

ЦАРАП

в знач. сказ. dan. cırmaqladı.

ЦАРАПАНЬЕ

ср мн. нет 1. cırmaqlama, cırmaqlanma; 2. cırmaqlaşma; 3. məc. cızma, cızılma; 4. dan.
подробнее