АБСЕНТЕИЗМ

мн. нет, полит. абсентеизм (вичи иштирак авуна кIандай собраниедиз ва масанриз тефин, иштирак тавун, вичин гражданинвилин буржи бегьемар тавун, мес. капиталист уьлквейра сечкичийри сечкийра иштирак тавун).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

АБСЕНТЕИЗМ absenteizm (burjua ölkələrində etiraz əlaməti olaraq seçkilərdə işirak etməkdən və yiğıncağa gəlməkdən boyun qaçırma) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan