utopizm

utopizm
utopiyaçı
uvarovit

Значение слова в других словарях