Ədəbi dil

Ədəbi dil, standart dil və ya standart ləhcə – daha az və ya yazılı şəkildə təsbit edilmiş normalara malik olan ümumxalq dilinin emal olunmuş hissəsi; şifahi formada ifadə edilən mədəniyyətin bütün təzahürlərinin dili.

Ədəbi dil adətən elmi və bədii əsərlərdə, mətbuatda və idarəçilik aparatında, televiziya və radioda, məktəblərdə işlədilən dildir. Dialektlərə, loru dilə, jarqonlara qarşı qoyulan dil kimi qəbul olunur.

Dilin standartlaşması davamlı bir prosesdir.[1] Bəzən bir dilin müxtəlif ədəbi versiyası ola bilər. Müxtəlif standart versiyası olan dillərə çox mərkəzli dil deyilir.[2][3][4] Yeganə standartı olan tək mərkəzli dillər arasında rus və yapon dillərini qeyd etmək olar.[5]

  1. Williams, Raymond (1983). "Standards". Keywords: A Vocabulary of Culture and Society' (2nd ed.). Oxford University Press. pp. 296–299.
  2. Stewart, William A. (1968). "A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism". In Fishman, Joshua A (ed.). Readings in the Sociology of Language. The Hague, Paris: Mouton. doi:10.1515/9783110805376.531. ISBN 978-3-11-080537-6. OCLC 306499. p. 534
  3. Kloss, Heinz (1967). "'Abstand languages' and 'ausbau languages' Arxivləşdirilib 2023-02-09 at the Wayback Machine". Anthropological Linguistics. 9 (7): 29–41. p. 31
  4. Clyne, Michael G., ed. (1992). Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations. Contributions to the sociology of language. Vol. 62. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-012855-1. p. 1
  5. Clyne (1992), p. 3
  6. Zhengdao Ye (2022) The Palgrave Handbook of Chinese Language Studies, p. 411