Rəzi

Rəziİranın Ərdəbil ostanının Rəzi şəhristanının mərkəzi.

Şəhərin əhalisi Azərbaycan türklərindən ibarətdirlər və Azərbaycan türkcəsinə danışırlar.