Savanna

Əhatə dairəsi

Savannalar (rus. саванна, ing. savanna, savannah) — subekvatorial qurşaqda ot örtüyünə və seyrək ağackollara malik geniş ərazilər.

Savannalar üçün ilin sərt şəkildə quru və yağışlı mövsümə ayrılmaları xarakterikdir.

Savanna — /isp. Sa-bana/ – tək-tək, bəzən qrup şəklində ağac və kol bitkiləri ilə birlikdə tropik və subtropikin kserofit ot bitkilərindən təşkil olunmuş, zonal landşaft tipi.[1]

  1. Savannalar // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.