Tropik

Planetimizin xəritəsində tropiklər
Tropiklərdə günorta çağı

Tropiklər (q.yun. τροπικός(κύκλος) — döngə dairəsi) — Yerin iqlim qurşaqları.

Tropik bölgələr üçün isti iqlim xarakterikdir.