ƏLLİ

ƏLLİ I say 49 sayından sonra gələn rəqəm. Tükəzbanın olub həm əlli yaşı; Onu sən al əlimdən, ya ilahi! (M.Ə.Möcüz).

ƏLLİ II sif. Cəld, bacarıqlı. Komandir ilk baxışdan hiss etdi ki, Əhəd əlli oğlandır (C.Bərgüşad).

ƏLƏM
ƏMƏL

Значение слова в других словарях