АПЕЛЛЯНТ

м hüq. apelyasiya verən, şikayətçi, ərizəçi.

АПЕЛЛИРОВАТЬ
АПЕЛЛЯТОР

Значение слова в других словарях