ФАБИАНЕЦ

м tar. (siyasi) fabiçi (İngiltərədə Fabi cəmiyyətinin üzvü və ya tərəfdarı).

ФАБЗАВУЧНИК
ФАБИАНСКИЙ