САГОВЫЙ

прил. 1. saqo -i[-ı]; саговая крупа saqo yarması; 2. saqodan hazırlanmış, saqo yarmasından bişirilmiş; 3. nişasta verən bəzi palma ağaclarının adlarının tərkib hissəsi; саговые пальмы saqo palmaları.

САГОВЫЕ
САД

Значение слова в других словарях