НАВЛЕЧЬ

səbəb olmaq, oyandırmaq, doğurmaq, törətmək, yaratmaq, düçar etmək, uğratmaq, düşürmək
НАВИНТИТЬ
НАВОЗ

Значение слова в других словарях