ABDUCTOR

n oğru, oğurlayan, qaçıran (xüs. qızı, qadını, uşağı)

ABDUCTION
ABERRANT