AMBER

amber1

n 1. kəhrəba; 2. kəhrəba, rəngi

amber2

adj kəhrəba; ~ bracelet: kəhrəba qolbağı; ~ beads kəhrəba muncuq

AMBASSADRESS
AMBIGUITY