ANAYASA

konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi – konstitusiya hüquqları; birleşmiş milletler anayasası – birləşmiş millətlər təşkilatının əsas qanunu
əsas qanun, konstitusiya
ANASON
ANCAK