Турецко-азербайджанский словарь

 • BABA

  ata ata, dədə

  Полностью »
 • BABA ANNE

  nənə

  Полностью »
 • BABACAN

  mehriban, sevimli

  Полностью »
 • BACA

  baca

  Полностью »
 • BACAK

  (-ğı) ayaq ayaq, bacaq

  Полностью »
 • BACANAK

  bacanaq

  Полностью »
 • BACI

  bacı

  Полностью »
 • BADANA

  əhəng

  Полностью »
 • BADEM

  badam

  Полностью »
 • BAGAJ

  bagaj, yük

  Полностью »
 • BAĞ

  bağ, tənəklik

  Полностью »
 • BAĞDAŞ

  bardaş

  Полностью »
 • BAĞDAŞMAK

  razılığa gəlmək, uyğun gəlmək; bu teklif tüzük ile bağdaşmiyor – bu təklif nizamnaməyə uyğun gəlmir bağlaşmaq

  Полностью »
 • BAĞIL

  nisbi; bağılık – nisbilik nisbi

  Полностью »
 • BAĞILLIK

  nisbilik

  Полностью »
 • BAĞIMLI

  asılı, tabe asılı, qeyri-müstəqil, tabe

  Полностью »
 • BAĞIMLILIK

  (-ğı) asılılıq, tabeçilik asılılıq, tabeçilik

  Полностью »
 • BAĞIMSIZ

  müstəqil, sərbəst, azad azad, müstəqil, sərbəst

  Полностью »
 • BAĞIMSIZLIK

  (-ğı) müstəqillik, sərbəstlik, istiqlaliyyət; bağımsızlıkına kavuşmak – müstəqilliyə nail olmaq; ekonomik bağımsızlık – iqtisadi müstəqillik istiqlali

  Полностью »
 • BAĞIRMAK

  bağırmaq

  Полностью »
 • BAĞIRSAK

  bağırsaq

  Полностью »
 • BAĞIŞ

  ianə; bağış toplama – ianə toplama ianə

  Полностью »
 • BAĞIŞIK

  azad edilmiş (vergidən və s.) –

  Полностью »
 • BAĞIŞIKLAMA

  immunizasiya

  Полностью »
 • BAĞIŞIKLIK

  (-ğı) immunitet immunitet

  Полностью »
 • BAĞIŞLAMAK

  bağışlamaq

  Полностью »
 • BAĞLAMAK

  bağlamaq

  Полностью »
 • BAĞLANTI

  rabitə

  Полностью »
 • BAĞLI

  asılı, bağlı

  Полностью »
 • BAHANE

  bəhanə

  Полностью »
 • BAHAR

  bahar, yaz

  Полностью »
 • BAHARAT

  (-tı) ədviyyat ədviyyə, ədviyyat

  Полностью »
 • BAHÇE

  bağ, bağça

  Полностью »
 • BAHÇIVAN

  bağban

  Полностью »
 • BAHÇIVAN, BAHÇESİ

  bağban

  Полностью »
 • BAHİS

  1) danışıq, söhbət; 2) mövzu, tema; 3) mərc, bəhs bəhs, danışıq, mərc, mövzu, söhbət, tema

  Полностью »
 • BAHSE GİRMEK

  höcət etmək, mübahisə etmək

  Полностью »
 • BAHSETMEK

  bəhs etmək

  Полностью »
 • BAHŞİŞ

  bəxşiş

  Полностью »
 • BAHT

  bəxt, tale

  Полностью »
 • BAHTİYAR

  bəxtiyar

  Полностью »
 • BAKAN

  nazir; bakanlar kurulu – nazirlər soveti; devlet bakanı – dövlət naziri; baş bakan – baş nazir; diş işleri bakanı – xarici işlər naziri nazir

  Полностью »
 • BAKANLIK

  (-gı) nazirlik; adalet bakanlığı – ədliyyə nazirliyi; milli savunma bakanlığı – milli müdafiə nazirliyi; ulaştırma bakanlığı – nəqliyyat və rabitə naz

  Полностью »
 • BAKIR

  mis

  Полностью »
 • BAKİRE

  bakirə

  Полностью »
 • BAKKAL

  baqqal

  Полностью »
 • BAKLA

  paxla

  Полностью »
 • BAKMAK

  baxmaq

  Полностью »
 • BAL

  bal

  Полностью »
 • BALA

  bala

  Полностью »