DULQU

(Qazax, Çənbərək, Tovuz)
bax dolğa . – Təkərin dulquların sal, top yeyilməsin (Tovuz)
DULĞU
DULUNQ