Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • XABDAN

  (Şərur) qəflətən, birdən

  Полностью »
 • XACU

  (Zaqatala) təzə doğmuş inəyin ilk südü, ağız

  Полностью »
 • XAÇ

  (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) saç, kişi saçı, tel. – Xaç saxlamışam (Masallı); – Yayda xaç qoymazzar (Salyan)

  Полностью »
 • XAÇBUŞ

  (Kürdəmir) soyğunçu, oğru. – Carrılar çox xaçbuşdular, kürdüyə mal buraxmax olmur

  Полностью »
 • XAÇİRDƏĞ

  (Kəlbəcər) təndirin ağzına qoyulan dəmir qapaq. – Xaçirdəyi təndirin ağzına qoy

  Полностью »
 • XAÇMAR

  (Ordubad) arı səbətinə xaç şəklində qoyulan çubuqlar. – Xaçmarı səbətə qoyallar

  Полностью »
 • XAÇPUŞ

  (Lənkəran) bax xaçbuş

  Полностью »
 • XAF

  (Zəngilan) bax xap II. – Xaf ayı çıxır bılların üsdə

  Полностью »
 • XAFDAN

  (Naxçıvan, Zəngilan) bax xabdan. – Elə güçə yuxarı gedirdıx’, Soltangilin iti xafdan gəlif qapıb (Naxçıvan)

  Полностью »
 • XAFLI

  (Qazax) təzə. – Niyə, xaflı paltarı var, qoy geyinsin birini

  Полностью »
 • XAFLİYAX

  (Culfa) gizlincə, xəlvətcə

  Полностью »
 • XAXANIZ

  (Qazax) zarafat. – Yığışıflar xaxanıza

  Полностью »
 • XAXARA

  (Qax, Şəki, Zaqatala) taxça. – Qabları xaxaraya yığ (Qax); – Sapı xaxaraya qoymuşam (Zaqatala); – Xaxarada ləmpə şüşəsi var, unu bura ver (Şəki)

  Полностью »
 • XAXAYEK

  (Dərbənd) ilbiz. – Girmişdi kələmluğa, xaxayek çux kürrəyeydi, uni çipləyib atdular

  Полностью »
 • XAXAYƏK

  (Dərbənd) bax xaxayek

  Полностью »
 • XAXRA

  (Qax) bax xaxara

  Полностью »
 • XAKƏ

  (Kürdəmir) çayın cecəsi, puçalı. – Çayın xakəsini at bayıra

  Полностью »
 • XAKRİZƏ ELƏMƏG

  (Lerik) seçmək

  Полностью »
 • XAQAY

  (Dərbənd) çay pucalı

  Полностью »
 • XAQİQ

  (Kəlbəcər) barmağın buğumları arasındakı sümük. – Xaqiq barmaxda olor

  Полностью »
 • XAQO

  (Zaqatala) pırtlaşmış <saç>

  Полностью »
 • XAL

  I (Qax) pencək II (Qax) çayın kənarında çimmək üçün düzəldilən gölməçə. – Seni xal çox kiçi oldu; – Qelin qidax xal qurax

  Полностью »
 • XALABAN

  (Təbriz) təyyarəçi. – Xalaban təyarəni sürər

  Полностью »
 • XALAZAT

  (İsmayıllı) xalanın əri. – Xalazam bağda işdiyir

  Полностью »
 • XALAZEYNİ

  (Meğri) arxayın. – Gör nətə: r də xalazeyni oturupla, elə bil tavladakı aj mallar təx’cə mənimdi

  Полностью »
 • XALDAR

  (Salyan) xallı. – Xaldar at yaraşıqlı olar; – Hilal xaldar adamdı

  Полностью »
 • XALXAL

  I (Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Quba, Şəmkir, Tovuz) açıq hava şəraitində mal-qara saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış yer

  Полностью »
 • XALI

  (Xanlar, Şəki) boş, istifadəsiz <torpaq sahəsi>. – O vazqal kı xalvar varıdı, altı, üstü xalı yer idi (Xanlar)

  Полностью »
 • XALVAR

  I (Bakı, Laçın, Ordubad) keçmiş çəki vahidi, 10 pud. – Geşmişdə on puta bir xalvar deyərdilər (Ordubad) II (Zəngilan) 10 dərz

  Полностью »
 • XALYAR

  (Qax, Zaqatala) yabanı bitki adı

  Полностью »
 • XAMA

  I (Astara, Bərdə, Borçalı, Cəbrayıl, Cəlilabad, Daşkəsən, Füzuli, Qazax, Lənkəran, Ordubad, Şərur, Tovuz, Yevlax) çiy südün üzü

  Полностью »
 • XAMALAŞMAX

  (Xaçmaz) qocalmaq. – Camış tamam xamalaşmışdı

  Полностью »
 • XAMA:YL

  (Çənbərək) işsiz, bikar, boş. – Amanoy Həsif xama:yl gəzir

  Полностью »
 • XAMA:YR

  (Çənbərək) bax xama:yl

  Полностью »
 • XAMGÜN

  (Qazax) gəliri müəyyənləşdirilməmiş əməkgünü. – Hələ yüz doxsan xamgünüm var, çoxlu taxıl alajam ona

  Полностью »
 • XAMXIRT

  (Bakı) şey-şüy

  Полностью »
 • XAMIRRAMAX

  (Çənbərək) işdən soyumaq, tənbəlləşmək. – Fışqar Novruz yaxşı işdiyirdi, dq: xamırrıyıf

  Полностью »
 • XAMIRTİKANI

  (Ağbaba) yabanı bitki adı

  Полностью »
 • XAMRA

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Daşkəsən, Füzuli, Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Tərtər, Tovuz) bax xama II. – Get Nazdıyildən xamranı al gəti, xamır qatajam (Ağd

  Полностью »
 • XAMRALI

  (Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Bolnisi, Borçalı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Qazax, Tərtər, Tovuz) xəmirinə maya vurulmuş və sacda bişirilən qalın

  Полностью »
 • XAMRO:UZ

  (Şuşa) xəmir mayası. – O xamro:uzu ver maηa, xamır qatıram

  Полностью »
 • XAMSALYAN

  (Zaqatala) yabanı bitki adı <boyaq maddəsi kimi istifadə olunur>

  Полностью »
 • XAMTAV

  (Cəbrayıl) bir az xam, bir az naşı

  Полностью »
 • XAMUS

  (Dərbənd, Tabasaran) böyürtkən. – Xamusdan murabba ələyədülər, yəxşi əngilavasi də uladu (Dərbənd); – Uşaxlar xamus dərmağa gitdilər (Tabasaran)

  Полностью »
 • XAN

  (Qazax) karvansara. – Atı xanda saxladım

  Полностью »
 • XANA

  I (Kürdəmir) xörək növü II (Şəki) çardağın kənarındakı açıq yer. – Çardağa den tökəndə xananı berkidiyıx ki, qurt-quş girməsin

  Полностью »
 • XANAXLI

  (Gədəbəy) bağlı, qıfıllı. – Yazığın bir xızan külfəti var, əyər onu tutsalar qapısı xanaxlı qalajax

  Полностью »
 • XANAYANI

  (Xanlar) hananın yan ağacları. – Xanayanı iki olur: vələs, ya da fısdıx ağacınnan qayrıllar

  Полностью »
 • XANBACI

  (Ordubad) bax xanbajı

  Полностью »
 • XANDA

  I (Gəncə) baldız II (Salyan) toya dəvət edilən adama verilən şirniyyat. – Xandaçı Bibixanım mə: xanda verdi, evimizi də toya çağırdı

  Полностью »