ABBREVIATION

n 1. ixtisar, qısaltma, ixtisar etmə; 2. sözün qısa / ixtisar edilmiş forması

ABBREVIATE
ABBREVIATOR