ABIDING

adj möhkəm, davamlı; an ~ friendship möhkəm / davamlı dostluq

ABIDE
ABILITY