ABJURE

v əl çəkmək, üz döndərmək; to ~ a claim tələbdən / iddiadan əl çəkmək; to ~ one’s religion dinindən dönmək / üz döndərmək / əl çəkmək

ABJURATION
ABLATIVE