ADDUCE

v gətirmək, göstərmək (sitat, sübut)

ADDRESSEE
ADEQUACY