AFFECTED

adj 1. ikiüzlü, süni, riyakar, qeyri-təbii, saxta; ~ smile süni / riyakar / saxta təbəssüm, 2. mütəəssirlenmiş; deeply ~ by the sad news kədərli xəbərdən bərk mütəəssirlenmiş

AFFECTATION
AFFECTEDLY