AFFECTEDNESS

n 1. yalançılıq, hiyləgərlik, riyakarlıq, sünilik; 2. naz, qəmzə, işvə

AFFECTEDLY
AFFECTING