AGGRAVATING

adj 1. pisləşən, dərinləşən; ~ circumstances pisləşən vəziyyət / şərait; 2. əsəbiləşdirən; qanqaraldan

AGGRAVATE
AGGRAVATION