AGGRESSION

n 1. təcavüz, təcavüzkarlıq; direct ~ birbaşa təcavüz, indirect ~ dolayısı ilə / bilavasitə təcavüz; war of ~ təcavüzkar müharibə, 2. bir kəsin hüquqlarını / imtiyazlarını məhdudlaşdırma

AGGREGATION
AGGRESSIVE