AGITATION

n 1. həyəcan, çaxnaşma, təşviş, narahatlıq; vəlvələ, təlatüm; visible ~ görünən / zahiri təşviş; inner ~ daxili həyəcan / təşviş / narahatlıq; to keep in ~ həyəcan / təlaş / vəlvələ içərisində saxlamaq; to provoke / to produce ~ vəlvələ / təşviş / narahatlıq yaratmaq; 2. təşviqat; to carry on ~ for smth. bir şeyin lehinə təşviqat aparmaq; to carry on ~ against smth. bir şeyin əleyhinə təşviqat aparmaq

AGITATED
AGITATOR