ailleurs

adv başqa yerdə; par ~ başqa yerdə; bundan başqa; d'~ 1) lakin, bundan başqa, buna baxmayaraq, bununla belə; 2) yaxşısı budur, yenə də

aile
aimable