APATHETICALLY

adv laqeydliklə, etinasızlıqla, etinasız, laqeyd

APATHETICAL
APATHIST