APISH

adj meymunaoxşar, meymunabənzər

APIECE
APISHLY