APOLOGETIC

adj üzr istəyən; öz günahını / suçunu hiss edən; to be ~üzr istəmək; üzr istəyəcək bir tonda danışmaq; to be ~ for / about smth. bir şeyə görə üzr istəmək; to write an ~ letter yazılı surətdə üzr istəmək, məktub vasitəsilə üzr istəmək; to make an ~ speech açıq tərzdə / camaat qarşısında üzr istəmək; to be sincerely / reluctantly / humbly ~ səmimiyyətlə / könülsüz / itaətkarlıqla üzr istəmək; to be deeply / profoundly ~ səhvini dərindən başa düşmək, tam peşman olmaq

APOLLO
APOLOGETICALLY