ARABIAN CAMEL

Arabian camel

n zool. ərəb dəvəsi (birhürgüclü dəvə növü)

ARABIAN
ARABIC